O Festiwalu

O Festiwalu


26 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW MŁODEGO WIDZA
ALE KINO!

POZNAŃ 12 - 20 GRUDNIA 2008
Mały
Mały

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! powstał z myślą o młodych i najmłodszych widzach, dla których oglądanie filmów jest wyprawą w nieznane, wyzwaniem i pasjonującą przygodą. Pokazuje kino dla młodych, które unika kulturowych i komercyjnych schematów. Co roku powstaje wiele filmów dla dzieci i młodzieży, które swoją szczerością, artyzmem i oryginalnym spojrzeniem na świat młodego pokolenia wymykają się natrętnemu dydaktyzmowi czy bezrefleksyjnej rozrywce. Misją Festiwalu jest, przede wszystkim, umożliwienie spotkania młodej widowni z takim właśnie kinem oraz szersza promocja artystycznego filmu dla dzieci i młodzieży.

Tradycją Festiwalu są spotkania z reżyserami, aktorami i ludźmi filmu z całego świata. Zaprosimy kilkuset producentów i dystrybutorów, a także nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury. Przedstawiciele środowisk filmowych, medialnych, naukowych i pedagogicznych związanych z mediami audiowizualnymi dla młodego odbiorcy zaproszeni zostaną na debatę w ramach Forum. Zależy nam na inspirowaniui spotkań profesjonalistów, którzy na co dzień nie mają szans na wymianę myśli i wspólną refleksję.

Program MFF Młodego Widza Ale Kino! tworzą najnowsze filmy aktorskie i animowane, z całego świata powstałe w ostatnich latach. Wszystkie opowiadają o młodych bohaterach, tworzą wielobarwną mozaikę obrazów z różnych kultur i posługują się w oryginalny sposób językiem filmowym. Festiwal oferuje unikalną możliwość zapoznania się z różnorodnością kina dziecięcego i młodzieżowego.

Filmy konkursowe ocenia międzynarodowe jury profesjonalne, jury młodych i jury dziecięce, a także widownia Festiwalu. Wyjątkowe wydarzenia w dziedzinie sztuki filmowej i mediów dla młodzieży i dzieci, nagradzamy, jako organizatorzy Festiwalu, Platynowymi Koziołkami. Szczegółowe procedury dotyczące zgłaszania filmów i ich oceny zawarte są w Regulaminie.

Historia Festiwalu sięga przeglądów filmów dziecięcych, które odbywały sie w latach 60-tych ubiegłego wieku, w Poznaniu. Ogólnopolski konkurs filmów dla dzieci i młodzieży odbywa się od 1969 roku. Od 14 lat Festiwal ma międzynarodowy charakter. Wybieramy najważniejsze naszym zdaniem filmy stworzone dla młodzieży i dzieci oraz o nich. Co roku zapraszamy dzieci, młodzież oraz wszystkich tych, którzy czują się młodo, na tydzień wypełniony niesamowitymi projekcjami i spotkaniami z artystami. Tradycyjnie do komitetu honorowego Ale Kino! zapraszamy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Prezesa Związku Filmowców Polskich.

Jerzy Moszkowicz
Dyrektor Festiwalu

Agnieszka Piechnik
Koordynator Festiwalu